Ubined

praktický lékař, Říčany

Vybavení ordinace

EKG – ELEKTROKARDIOGRAFIE

EKG je jednoduché, nenáročné a nebolestivé vyšetření elektrické aktivity srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického proudu, který můžeme měřit na povrchu těla. K tomuto měření se používá přístroj elektrokardiograf, u kterého přiložením elektrod na hrudník a končetiny lze snímat, filtrovat a zesilovat elektrickou aktivitu srdce.

Důvody k vyšetření

EKG nám poskytuje důležitou informaci o stavu srdce. K vyšetření přistupujeme například před operací nebo v rámci preventivních prohlídek. Při náhlých změnách zdravotního stavu nebo při podezření na akutní srdeční onemocnění nebo po těžším úrazu provádíme toto vyšetření jako jedno z prvních.

Průběh vyšetření

K vyšetení není nutno přistupovat s obavami. Není nepříjemné, ani nebolí. Provádíme ho vleže na vyšetřovacím lůžku. Na začátku budete požádáni o odložení oděvu tak, aby byl přístupný hrudník, kotníky a zápěstí.
Tato místa budou před přiložením snímacích elektrod navlhčena speciálním gelem nebo vodou (pro zajištění vodivosti). Poté proběhne vlastní vyšetření s posouzením a hodnocením výsledku a doporučením dalšího postupu.

EKG vyšetření je hrazeno pojišťovnami od 40 let věku ve čtyřletých intervalech u zdravých jedinců.

TK HOLTER

Dvacetičtyřhodinová neinvazivní monitorace krevního tlaku.

Důvody k vyšetření

Vyšetření se používá k ověření diagnózy vysokého tlaku (arteriální hypertenze) či ke kontrole účinnosti již zavedené medikace vysokého tlaku.

Průběh vyšetření

Pacientovi je na paži připevněna snímatelná manžeta, která je spojena s přístrojem obvykle uloženým v pouzdře na opasku. Přístroj je předprogramován, aby v pravidelných intervalech zajišťoval měření krevního tlaku. Po dvaceti čtyřech hodinách se pacient znovu dostaví do ordinace, kde dojde k sejmutí přístroje a vyhodnocení průběhu měření.

STREPTEST A

QuikRead Strep A je jednoduchý, kvalitativní test pro detekci Streptococcus pyogenes (streptococcus skupiny A, Strep A) ve výtěru z krku u pacientů podezřelých z infekce hltanu.

Důvody k vyšetření

Pouze na základě klinických příznaků je často obtížné vyloučit infekci Streptococcus pyogenes, protože příznaky infekce Strep A a zánětu hltanu způsobeného jinými mikroorganismy (vetšinou viry) se často překrývají. Infekce Streptococcus pyogenes je jediná běžně se vyskytující bolest v krku, která vyžaduje léčbu antibiotiky.

Průběh vyšetření

Vyšetření se provádí jako běžný výtěr z krku, ale výsledek je znám za pět minut přímo v ordinaci. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jeho cena je 150 Kč.

CRP – C REAKTIVNÍ PROTEIN

Jedná se o jednoduchý test, kterým lékař provádí analýzu hladiny CRP z krevního vzorku. C-reaktivní protein (CRP) je bílkovinou akutního zánětu a tedy vysoce citlivý parametr zánětu. Jeho hladina v krvi se zvyšuje u všech druhů bakteriálních zánětlivých procesů, a to již za 6-12 hodin od začátku zánětu.
Vyšetření CRP je proto považováno za nejčastěji ordinované vyšetření ve vyspělých zemích západního světa a to od úrovně praktického lékaře až po vysoce specializovaná pracoviště.
Hladina CRP v krvi závisí na stupni zánětu a je ve srovnání s jinými klinicky využívanými známkami zánětu, jako jsou sedimentace nebo hladina bílých krvinek, daleko pružnější.

Důvody k vyšetření

Používá se k rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání zánětem a pomáhá rozhodnout o případném nasazení antibiotik. Vyšetření slouží také k hodnocení efektivity léčby antibiotiky.

Průběh vyšetření

Pro získání vzorku je nutné provést odběr kapky krve, kterou získáme obvykle z prstu ruky. Podle výsledné hodnoty lékař určí další strategii léčby. Výsledky vyšetření jsou k dispozici do několika minut.

FOB TEST

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení hradí všechny pojišťovny od 50 do 55 let věku každoročně. Od 55 let je možné buď pokračovat v kontrolách tímto testem každé dva roky, nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii (vyšetření střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje přehlédnout sliznici střeva). Kolonoskopie se provede vždy i u pacientů, u kterých je výsledek testu na okultní krvácení pozitivní (tzn. zjistí-li se přítomnost skrytého krvácení). Mladší pacienti si mohou toto vyšetření zaplatit.

Průběh vyšetření

Během vstupní či preventivní periodické prohlídky obdržíte testovací lahvičku, samotný test provedete doma a poté zpět přinesete do ordinace, kde bude následovat vyhodnocení. Test skladujete za normálních teplotních podmínek na suchém místě před i po provedení testu.Po vykonání testu nutné přinést do 4 dnů, tzn. provedete-li v pondělí, do pátku nutné dodat zpět.

GLUKOMETR

Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi.

Důvody k vyšetření

Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.

Průběh vyšetření

Kapku krve získáme obvykle z prstu ruky. Místo odběru kapky krve nedesinfikujeme, ideální je před vyšetřením omytí teplou vodou a mýdlem. Vpich je povrchní, nevytvoří se nám modřinka. Většina lidí soudí, že takový vpich skoro nebolí, podobá se spíš malému štípnutí. Po odebrání vzorku krve přístroj provede výpočet a lékař zhodnotí výsledek.

INRatio2 – měření Quick

Sledování času srážlivosti krve.

Důvody k vyšetření

Pro pacienty, kteří mají např. srdeční vadu, prodělali trombozu nebo embolii a musí proto užívat léky na ředění krve. Při nastavení dávkování perorální antikolagulační terapie je nutné sledovat čas srážlivosti krve pacienta, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích účinků podávaných antikoagulancií.

Průběh vyšetření

Přístrojem zjistíme výsledek během pár minut po bezbolestném odběru kapky krve z prstu. Pacient odchází domů poučen, jak lék dále užívat a kdy má přijít na kontrolní odběr.